Tipliga - pravidla

Pravidla soutěže jsou jednoduchá a snadno pochopitelná. Pokud k nim máte jakýkoli dotaz, neváhejte nás kontaktovat.

Účast v soutěži
TipLigy se může zúčastnit každý, kdo se zaregistruje na EuroFotbal.cz. Jedinou podmínkou registrace je funkční emailová adresa.

Přihlášení
Přihlásit se můžete, pokud jste zaregistrován, kdykoli, ale zapojit se do hry můžete jen ve chvíli, kdy startuje nová sezóna v některé zemi, v průběhu sezóny se zapojit nemůžete.

Nabídky zápasů
Zápasy pro tipování se v nabídce objevují vždy nejméně týden před dnem svého konání. Zvlášť pro Euroligu, kde se tipují i evropské poháry, to znamená, že můžete tipovat zápasy i na několik kol dopředu.

Uzávěrky kol
Pro každé kolo je stanovena uzávěrka, do kdy můžete tipovat zápasy. Uzávěrka se stanovuje vždy jednotná pro všechny ligy, které se právě hrají. Pro běžné víkendové kolo se uzávěrka stanovuje jednotně na pátek 17:00, u kol, které se hrají v průběhu týdne, je to individuální (většinou pět minut před začátkem prvního zápasu). Po této uzávěrce už nemůžete tipovat a můžete si prohlédnout tipy nejen svých soupeřů, ale i všech ostatních hráčů (po kliknutí na duel v rozpisu).

Tipy soupeřů
V době, kdy je ještě možno tipovat, se tipy soupeře nezobrazují. Prohlédnout si je můžete vždy až po uzávěrce.

Hodnocení tipů
Vaše tipy jsou hodnoceny podle přesnosti odhadu skutečného výsledku. Za každý zápas můžete získat 0 - 5 bodů. Přesný systém hodnocení najdete na konci těchto pravidel.

Tipování pohárových zápasů
Výsledek se, stejně jako v sázkových kancelářích, tipuje po základní hrací době. Takže v pohárových zápasech, kde může dojít na prodloužení nebo penalty, tipujte takový výsledek, jaký podle vás bude po 90 minutách.

Odložené, nedohrané zápasy
Odložený nebo nedohraný zápas je z tipování vyřazen, pokud není stanoven nový termín (nebo termín dohrávky) do konce kola, v němž je zápas zařazen. Vyřazen je i v případě, že nový termín zápasu je později než první zápas následujícího kola. Pokud jde o poslední kolo sezóny, je zápas vyřazen, pokud je nový termín zápasu později než týden po původním konci kola nebo později než tři dny před uzávěrkou přihlášek do následující sezóny.

Kontumované, anulované zápasy
V případě, že dojde ke kontumaci, anulování nebo jiné zpětné změně výsledku již odehraného zápasu a zároveň kolo, v němž je zápas zařazen, ještě nebylo vyhodnoceno, je takový zápas z tipování vyřazen. V případě, že kolo již bylo vyhodnoceno, zápas zůstává a zůstávají i body přidělené podle původního výsledku, změna výsledku tedy už nemá žádný vliv.

Nenatipování zápasu
Pokud některý zápas z nabídky nenatipujete, automaticky za něj získáte 0 bodů. Pokud v nabídce kola nenatipujete více než polovinu zápasů, nezískáte žádné body ani za natipované zápasy a celkem v duelu tedy získáte 0 bodů ("gólů").

Výsledek duelu 0:0
Pokud bude výsledek duelu 0:0 (ať už z důvodu nenatipování zápasů nebo kvůli všem špatným tipům obou soupeřů), bude duel pro oba hráče hodnocen jako prohra a do tabulky oba získají nula bodů. Toto pravidlo je prevence před podvody, kdy se oba soupeři budou chtít spokojit s jedním bodem v tabulce (například jim bude stačit k postupu nebo udržení).

Tabulka
Prvním kritériem v tabulce je samozřejmě počet bodů, druhým pak skóre (tj. počet bodů nasbíraných za všechny tipy), případným třetím pak výsledek vzájemného duelu. Pokud ani třetí kritérium nerozhodne, rozhodují o pořadí postupně počty pětibodových, tříbodových a dvoubodových tipů (bodování viz níže). Pokud by se oba hráči i v těchto kritériích shodovali, musí o pořadí rozhodnout los. V průběhu sezóny se tabulky řadí jen podle bodů a skóre, další kritéria se zohledňují až po skončení všech duelů ve skupině.

Podvody
Pokud odhalíme nějaký pokus o podvod nebo úmyslné ovlivnění regulérnosti soutěže, vyhrazujeme si právo na kontumování duelu, případně na další potrestání v podobě odečtení bodů z tabulky nebo vyloučení ze soutěže.


Systém lig

Ligy v každé zemi mají jednotný systém. Každá nižší liga má vždy dvakrát více skupin, než měla liga vyšší. První liga má skupinu jednu, druhá dvě, třetí čtyři, čtvrtá osm, atd. Jednotlivé skupiny na stejné úrovni jsou si pochopitelně rovny, takže je jedno, jestli hráč hraje ve třetí lize skupinu A nebo D - v obou případech postupuje do druhé ligy a sestupuje do čtvrté. Počty hráčů ve skupinách se v různých zemích liší, protože také ve skutečnosti nemají všechny první ligy stejný počet týmů a nehraje se stejný počet kol, které by se mohly tipovat. Skupiny v TipLize tedy mají 8, 10 nebo 12 účastníků - Česko, Německo a Slovensko osm, Anglie, Itálie, Španělsko a Francie deset a nakonec Euroliga dvanáct. Při těchto počtech se za každý rok odehrají čtyři sezóny TipLigy (tedy dvě na podzim a dvě na jaře). V ligách, kde jsou deseti a dvanáctičlené skupiny, z každé skupiny (samozřejmě kromě první ligy) postupují vždy dva nejlepší. Do nižších lig sestupují vždy čtyři nejhorší. U osmičlenných skupin jsou počty poloviční - postupuje tedy jen jeden a sestupují dva.

Jiný systém je pouze v posledních ligách v každé zemi. Protože se většinou nestane, aby se přihlásil takový počet hráčů, který by přesně zaplnil i všechny skupiny poslední ligy, musí se poslední liga udělat tak, aby počet skupin zhruba odpovídal počtu přihlášených. Takže je možné, že poslední liga má jen jednu skupinu, pokud je přihlášeno málo lidí. S tím pak souvisí postupy a sestupy. Protože je počet skupin na poslední úrovni proměnný, nelze napevno stanovit, kolik hráčů bude postupovat a kolik sestupovat z předposlední ligy. To se vždy před začátkem sezóny stanoví individuálně pro každou zemi.

Protože musí být početnost skupin (počet hráčů ve skupině) v celé zemi stejná, může se stát, že v poslední lize zůstanou některé skupiny nenaplněné. Aby byla zajištěna regulérnost a aby měla skupina pevný řád, doplní skutečné hráče ve skupinách hráči pojmenovaní "neaktivni_xxx". Tito hráči nebudou tipovat, vždy tedy budou mít nulu, budou tam jen pro doplnění počtu.

Postupy a sestupy

Na konci každé sezóny ti, kterým se dařilo, postupují do vyšší ligy, ti na opačném konci tabulky naopak sestupují. Často zde dochází k situaci, že se do nové sezóny někteří hráči nepřihlásí a vznikne tak po nich volné místo, které je potřeba zaplnit. Tato volná místa se zaplňují tak, že polovinu z nich (zaokrouhleno dolů) zaujmou nejlepší sestupující ze stejné ligy, druhou polovinu (zaokrouhleno nahoru) pak nejlepší nepostupující z nižší ligy. Při těchto dodatečných změnách se hráči neposouvají jen v rámci jedné skupiny, ale v rámci celé ligy.

Příklad: Druhá anglická liga, má dvě skupiny, každá po deseti hráčích. Sestupuje se od sedmého místa níž. Nepřihlásí se dva nesestupující hráči. Jedno uvolněné místo zaujme lepší z hráčů umístěných na sedmých místech obou skupin (tj. první pod čarou sestupu). Ze třetích lig standardně postupují první dva. Druhé místo, které se uvolnilo ve druhé lize, zaujme nejlepší ze třetích míst všech skupin třetí ligy. Pokud by byl jen jeden nepřihlášený, sestoupí všichni pod čarou a uvolněné místo zaujme nejlepší ze třetích míst všech skupin třetí ligy. Při porovnávání hráčů mezi skupinami se uplatňují stejná kritéria, jako v jedné skupině - tj. nejdříve počet bodů, poté skóre a případně další kritéria (kromě vzájemného zápasu).

Tento systém nahrazuje dřívější systém, v němž všechna místa uvolněná nepřihlášenými hráči zaujímali sestupující hráči a díky nepřihlášeným se tak dalo zachránit v lize i z posledního místa.

Výjimky v postupech a sestupech

V postupech a sestupech existují dvě výjimky od standardních pravidel. První je odchylka od standardních počtů postupujících a sestupujících v posledních ligách, kde je nestandardní počet skupin. Počty postupujících a sestupujících se stanovují zvlášť pro každou zemi a každou sezónu, popsány jsou vždy v sekci "Postupy - xx. sezóna".

Druhá výjimka se týká hráčů ve dvou nejnižších ligách, kteří natipují velmi málo kol (často vůbec žádné) a přesto se přihlásí do další sezóny. Ti mohou být, pokud je to potřeba, zařazeni do nejnižší ligy i přesto, že se v předchozí sezóně umístili na postupovém místě nejnižší ligy nebo nesestupovém místě druhé nejnižší ligy.


Systém hodnocení

Přesně uhodnutý výsledek - 5 bodů.

Správně určený vítěz a stejný rozdíl skóre (např. tip 1:0 a výsledek 2:1, nebo tip 1:1 a výsledek 2:2) - 3 body.

Správně určený vítěz a správně určený počet vstřelených gólů u jednoho ze soupeřů (např. tip 1:0 a výsledek 2:0) - 3 body.

Správně určený vítěz, ale neuhodnutý ani jeden počet vstřelených gólů (např. tip 1:0 a výsledek 3:1) - 2 body.

Správně určený počet gólů u jednoho ze soupeřů, ale neuhodnutý vítěz (např. tip 1:0 a výsledek 1:2) - 1 bod.

Žádný z těchto případů (např. tip 1:0 a výsledek 0:1) - 0 bodů.

Přečetli jste si pravidla a chcete se zúčastnit TipLigy? Pokud ano, pokračujte k přihlášení.